Wytrzymałość mechaniczna

Podczas wyboru okien warto zapytać sprzedawcę o cechę, jaką jest wytrzymałość mechaniczna. Jest to istotna cecha. Najlepiej podać przykład sytuacji, kiedy myjemy okna i chcemy się na nim oprzeć bądź go przytrzymać. Zdarzyć się może, że będziemy napierać całym ciałem na okno. Właśnie wtedy doskonale sprawdzi się wytrzymałość mechaniczna okna. 
 
Właściwość ta związana jest ze sztywnością skrzydeł okiennych, które poddawane są siłom w płaszczyźnie oraz prostopadle do okna. Wytrzymałość mechaniczna ma zapewniać bezpieczne korzystanie z okna. 
 
W normie PN-EN 14351-1:2006 zostały uwzględnione cztery klasy wytrzymałości mechanicznej okien. Im wyższa klasa okna, tym użytkownik okna jest bardziej bezpieczny, jeżeli przytrafią mu się zdarzenia dotyczące bezpośredniego oddziaływania dodatkowych sił na okno.
 
W klasie I wytrzymałość mechaniczna na obciążenia działające w płaszczyźnie równa się 200N, czyli 20 kg. Na obciążenia statyczne w tej klasie wytrzymałość mechaniczna wynosi  200N. 
 
Klasa II, jeśli chodzi o obciążenia pionowe, to 400N, czyli 40 kg, natomiast w przypadku obciążeń statycznych jest to 250N. 
 
W klasie III wytrzymałość mechaniczna wynosi 600N, jeśli bierze się pod uwagę obciążenia pionowe. Natomiast obciążenia statyczne to 300N.
 
Klasa IV określa wytrzymałość mechaniczną na siły pionowe działające w płaszczyźnie równą 800N, czyli 80kg. W przypadku obciążeń statycznych wytrzymałość mechaniczna wynosi 350N, czyli 35kg.