Współczynnik przenikania ciepła

Jedną z najbardziej pożądanych cech okien jest odpowiednia oszczędność energetyczna okien. Wielu klientom właśnie na tej właściwości zależy najbardziej. Jeżeli okno jest szczelne, to zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu. Jeśli ciepło jest zatrzymywane w budynku, to mieszkańcy oszczędzają na energii, a w domu jest odpowiednia temperatura.
 
Bardzo ważnym pojęciem dotyczącym oszczędności energetycznej ciepła, jest współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten jest wielkością określającą ilość ciepła, która tracona jest przez metr kwadratowy okna w ustalonych warunkach, w sytuacji, kiedy różnica pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym środowiskiem jest równa 1°C.  
 
Im współczynnik przenikania ciepła, który zostanie uzyskany w wyniku przeprowadzenia badań dla danego rodzaju okien, jest niższy, tym lepiej będzie ono zapobiegało niepotrzebnym utratom ciepła. 
 
Przepisy podają, że maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien wstawianych w pomieszczeniach zamieszkiwanych powinien wynosić:
  • dla budynków, dla których zgoda na budowę została wydana przed 2008 rokiem – 2,6 W/m2*K;
  • dla budynków z wydaną zgodą na budowę po 2008 roku – 1,7 W/m2*K.