Właściwości okien - część 2

Niezwykle istotne są klasy i wartości właściwości okien. Klient, który przychodzi z zamiarem kupna okien do swojego domu bądź mieszkania, najczęściej nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie cechy okien istnieją. Kupujący często jednak zadają wiele pytań o modele okien i pytania związane są właśnie z danymi właściwościami. Można więc przyporządkować pytania do konkretnej cechy. Dzięki temu klient będzie wiedział, o co chce zapytać.

Pierwsze pytanie dotyczy sztywności okna i tego, czy po pewnym czasie się nie wypaczy. Związane jest to z odpornością na obciążenie wiatrem. Następne pytanie dotyczy szczelności okna. Klient chce wiedzieć, czy okno nie będzie przeciekało i czy nie będzie przez nie wiało. Dotyczy to cechy wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Równie często pojawia się pytanie o hałas i o to, czy okno będzie w stanie go wytłumić. Związane jest to z właściwościami akustycznymi. Klienci pytają także o straty ciepła. Chodzi tu o przenikalność cieplną.

Czasami zdarz się, że klienci pytają także o obsługę okna i jego wytrzymałość na ciągłe otwieranie i zamykanie. Te sprawy wiążą się z następującymi cechami: siły operacyjne, odporność na otwieranie i zamykanie okna, wytrzymałość mechaniczna. Klienci ciekawi są także, czy okno podniesie bezpieczeństwo w domu. Dotyczy to cechy, jaką jest odporność na włamanie.

Klienci zawsze zadają mnóstwo pytań. W powyższym tekście zostały wymienione te najczęściej powtarzające się i najbardziej podstawowe.