Rodzaje okien - kwatery

Okna można podzielić na kilka rodzajów. Po pierwsze, można je podzielić ze względu na rodzaj materiału, który jest wykorzystywany do ich produkcji. I tak – okna mogą być drewniane, aluminiowe, wyprodukowane ze stali lub z tworzywa sztucznego. Jednak to drugi podział częściej stosowany jest w branży okiennej. Związany on jest z liczbą skrzydeł okiennych. Mogą więc być okna na przykład jednoskrzydłowe bądź dwuskrzydłowe. Kolejny podział to podział ze względu na kwatery okienne. Jest on stosowany w przypadku okien, które nie mają skrzydeł. Do takich okien zaliczają się okna sklepowe lub witryny.
By właściwie podzielić okna ze względu na liczbę kwater, trzeba te kwatery najpierw policzyć, a potem określić ich wzajemne położenie. Można tu wyróżnić następujące rodzaje: 
  • okno jednokwaterowe, jednorzędowe – okno klasyczne, najbardziej podstawowe
  • okno dwukwaterowe, jednorzędowe
  • okno dwukwaterowe, dwurzędowe.
 
Okna podzielone są na kwatery. Należy wyznać ich położenie względem siebie poprzez wyznaczenie liczby rzędów oraz podziałów. W tym podziale nie zwraca się uwagi na liczbę skrzydeł. Okna określa się jako:
  •  okno dwuskrzydłowe to okno jednorzędowe, dwudzielne;
  •  okno czteroskrzydłowe to okno dwurzędowe, dwudzielne.