Przepuszczalność światła

Jeśli chodzi o przepuszczalność światła, należy zwrócić uwagę, że ilość naturalnego światła w konkretnym pomieszczeniu zależy głównie od czterech czynników. Do tych czynników zaliczają się powierzchnia, kształt okien, sposób ich zamontowania i przepuszczalność światła przez okno. 
 
Minimalna powierzchnia okien w każdym pokoju powinna być wypadkową powierzchni danego pomieszczenia. W pokoju, w którym będą przebywać ludzie, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien być równy co najmniej 1:8. Natomiast w pomieszczeniu, w którym światło dzienne jest niezbędne ze względu na przeznaczenie, stosunek ten musi być równy 1:12. 
 
Trzeba też wiedzieć, że jeżeli dwa okna są tej samej powierzchni, to więcej światła dostanie się do pokoju przez okno położone wyżej. 
 
Ponadto, przy zmniejszaniu głębokości osadzania okna w muszę lub przy wykonaniu węgarka pod kątem rozwartym do pomieszczenia zostanie doprowadzone więcej światła.
 
Trzeba wiedzieć też o tym, że dla każdego modelu okna można określić cechę, jaką jest przepuszczalność światła.