Przenikalność ciepła w praktyce

O wiele ważniejsze niż poznanie wartości współczynnika przenikania ciepła jest to, czy potrafimy wykorzystać go w praktyce. Praktyczne wykorzystanie współczynnika przenikania ciepła informuje potencjalnych użytkowników, czy okno o takim konkretnym współczynniku przenikania ciepła oraz o określonej powierzchni, w danym czasie oraz przy określonej różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym zapewni właściwą ochronę przed niepotrzebnymi stratami energii, która wykorzystywana jest do ogrzania pomieszczeń. 
 
Planując zakup okien, warto przeliczyć sobie, jak współczynnik przenikania ciepła będzie wpływał na rachunki za ciepło. Jak to zrobić? Najprościej jest pomnożyć wybrany współczynnik przez powierzchnię okien w domu, przez różnicę temperatur, a także przez ilość godzin w danym sezonie. Otrzymany wynik należy zamienić na kWh, a następnie pomnożyć przez cenę 1 kWh. Wynik tych obliczeń pokaże wartość współczynnika ciepła równego 0,1 W/m2*K. Wtedy już z łatwością można policzyć, jak taki wynik przełoży się na rachunki w przyszłości. Jeżeli więc potencjalnemu użytkownikowi zależy na jak najniższych rachunkach, powinien zastanowić się, jak jego rachunki można obniżyć za pomocą współczynnika przenikania ciepła.