Montaż okien

W sytuacji, kiedy zdecydujemy się na konkretne okna, natomiast umowa będzie przygotowywana, należy pamiętać o tym, by zamieścić w niej informację dotyczącą sposobu zamontowania okien. Zdarza się bowiem, że dochodzi do sytuacji, w której okna zostają uszkodzone podczas zamontowywania. Dlatego też trzeba o to zadbać.

 

Najważniejszą zasadą montowania okien jest to, by wszystko było wykonane szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz.

 

W Polsce standardowo montuje się okna tak, że mechanicznie łączy się je z murem przy wykorzystaniu kotew lub dybli montażowych. Następnie przeprowadza się izolację szczelin dylatacyjnych dokoła okna za pomocą pianki poliuretanowej. Nie jest to jednak zgodne z wyżej przytoczoną zasadą montażu. Sposób ten wykorzystywany jest w przypadku, kiedy klientowi zależy na jak najniższej cenie okien oraz całego montażu. Nie należy jednak wyciągać wniosków, że prawidłowy montaż jest bardzo drogi.

 

Właściwy montaż to montaż warstwowy. Taki sposób montażu ma na celu bezpośrednie zapewnienie większej szczelności od wewnątrz niż na zewnątrz. Do jego wykonania wykorzystuje się zazwyczaj folię, taśmę i silikony.

 

Należy zaznaczyć, że każdy producent musi dysponować specjalnie przygotowaną instrukcją montowania okien, która będzie gwarantowała właściwe oraz zgodne z normami umieszczenie okien w ościeżach. Wiąże się to z tym, że przed podpisaniem umowy klient jest zobowiązany do przeczytania instrukcji montażu. Powinien też uzgodnić z wykonawcą, jak będzie przebiegał montaż okien. Ustalenia te powinny znaleźć się w umowie.