Zniesienie pozwolenia na budowę się opóźni?

Opublikowano: 11/6/2014

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała przyspieszenie prac nad kodeksem budowlanym. Jednak może to nie zostać zrealizowane, ponieważ autor projektu oraz przewodniczący komisji, która pisała kodeks, profesor Zygmunt Niewiadomski złożył rezygnację. 
 
Informacje te potwierdza rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
 
Minister Maria Wasiak zleciła analizę projektu kodeksu. Według niej wymaga on uzupełnienia i dopracowania. Chce też, by prace komisji przebiegały sprawniej. Do połowy listopada minister Wasiak ma przedstawić premier Kopacz propozycje zmian organizacji oraz trybu prac komisji. 
 
Opozycja uważa, że uchwalenie kodeksu nie będzie miało miejsca w najbliższym czasie. Ich zdaniem brak lidera komisji wpłynie na jej prace. 
 
Przedstawiciele branży budowlanej prace komisji oceniają dobrze. Są zadowoleni z kierunku, w którym te prace były kierowane. Mają nadzieję, że teraz prace komisji nabiorą tempa i kodeks uda się uchwalić w obecnej kadencji Sejmu.