Nowelizacja ustawy o budownictwie mieszkaniowym

Opublikowano: 6/11/2015

 
We wtorek przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o budownictwie mieszkaniowym, który zawiera propozycję nowych przepisów wspierających odrodzenie się budownictwa społecznego pod wynajem. W wyniku wprowadzonych zmian, ma powstać 30 tysięcy nowych budynków mieszkalnych, które mają być wzniesione dzięki preferencyjnym kredytom i gwarancjom nabycia emisji obligacji udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Adresatami projektu i nabywcami mieszkań mają być docelowo osoby młode, a także rodziny niezamożne, które nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu, nie mogą też skorzystać z atrakcyjnej opcji jaką są Mieszkania dla Młodych. Wg nowej ustawy maksymalny średni miesięczny dochód w gospodarstwie nie może przekroczyć odpowiednio:
 
 
  • 80% w gospodarstwie domowym z jedną osobą,
  • 120% w gospodarstwie z dwiema osobami,
  • 165% w gospodarstwie z trzema osobami,
  • 200% w gospodarstwie z czterema osobami,
 
 
a w przypadku gospodarstw z liczbą członków wyższą niż 4 osoby – wzrost o 40% z każdą kolejną osobą.
 
Jeśli chodzi o wysokość czynszu, nie będzie on przekraczał kwoty 5% wartości odtworzeniowej, innymi słowy czynsz będzie niższy od stawek na rynku komercyjnym.