Nowe wymagania techniczne dla okien i drzwi

Opublikowano: 1/4/2017

Dla wszystkich budynków, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 1 stycznia 2017, zmieniają się obowiązujące warunki techniczne. Zmianami objęte są między innymi instalowane okna i drzwi, które mają mieć zwiększone parametry termoizolacyjności. Nowe regulacje będą oczywiście dotyczyły jedynie nowo budowanych budynków – jednak w przypadku budynków, na których budowę pozwolenie wydano jeszcze 2016 roku, a budowa rozpocznie się w 2017, obowiązują wciąż stare przepisy.

 

Okna i drzwi - niższy współczynnik przenikania ciepła

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi, współczynnik przenikania ciepła oznaczany skrótem Uw od 2017 roku dla okien fasadowych oraz drzwi może wynosić maksymalnie 1,1 W/m2K, a dla okien dachowych - 1,3 W/m2K. Normy te mają obowiązywać do końca 2020 roku, po czym znowu będą zaostrzone do – odpowiednio - 0,9 W/m2K oraz 1,1 W/m2K.

 

Niższa energochłonność budynku

 

W przepisach określony został także nowy poziom energochłonności budynków oraz ich zapotrzebowania na energię. Dotychczas wynosił on 120 kWh/mkw rocznie, a od teraz może to być maksymalnie do 95 kWh/mkw. Oznacza to, że domy będą musiały być bardziej energooszczędne i być wyposażone nie tylko w szczelniejsze okna i drzwi, ale także w wydajne systemy odzyskiwania energii.

 

Skąd zmiany przepisów?

 

Nowe regulacje wynikają z dążenia Unii Europejskiej do ograniczenia zużycia energii, zwłaszcza tej wykorzystywanej do eksploatacji budynków. W Polsce poziom zużycia energii jest stosunkowo wysoki w porównaniu do państw zachodnich. Stopniowo wprowadzane ograniczenia mają zmienić ten stan rzeczy i zbliżyć poziom zapotrzebowania budynków na energię do poziomu na Zachodzie, czyli do ok. 50 kWh/mkw rocznie.